Call for Polish applicants for EVS in Armenia

Młodzi dla młodych. EVS w Armeniilast-minute-travel-deals

Podróże kształcą. Podobnie wolontariat za granicą. Najlepszym rozwiązaniem na zdobycie nowych umiejętności oraz niecodziennego doświadczenia jest więc Wolontariat Europejski J

Poszukujemy osoby, która w ramach naszego projektu Schuman Volunteers Explore Mobility weźmie udział w 10-miesięcznym Wolontariacie Europejskim w Youth Initative Centre YIC NGO w Armenii (nr akredytacji: 2013-PL-32).

Działania wolontariusza będą skupiały się na dwóch obszarach.
1) Promocja wolontariatu oraz programu EVS poprzez organizowanie warsztatów, zajęć i spotkań dla młodzieży. Pobudzanie kreatywności w lokalnej społeczności poprzez wspólne odkrywanie metod i technik plastycznych oraz rozwijanie zdolności manualnych. Prowadzenie międzykulturowych spotkań pełnych muzyki, historii, kultury oraz nauki języków obcych.

2) Rozbudzanie poczucia przedsiębiorczości. Uczenie młodzieży narzędzi i metod planowania oraz realizowania własnych działalności, przygotowywania biznesplanu w tworzonym przez wolontariuszy Startup Klubie. Działania te nakierowane są podnoszenie szans na zatrudnienie wśród młodzieży. Zakładają również prowadzenie szkoleń i zajęć z wiedzy na temat pisania CV i listów motywacyjnych czy przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Podczas pobytu wolontariusz będzie miał niespotykaną szansę wzbogacić swoją wiedzę na temat kultury, tradycji, sztuki, czy kuchni Armenii.

Ideą łączącą pracę wszystkich uczestników projektu jest pomysł zebrania informacji o przyczynach migracji ludzi w państwach pobytu. Wspólnie postaramy się uzyskać odpowiedzi na pytania: W jaki sposób zmieniają się struktury lokalnych społeczności i całych regionów? Jak osoby migrujące dostosowują się do nowego otoczenia? Wynikiem tych obserwacji będzie wspólna praca przygotowana przez wolontariuszy i Fundację.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: info.evs[at]schuman.pl do 4 marca 2015 roku. Każde zgłoszenie musi zawierać: wypełniony formularz aplikacyjny (opcjonalnie dodatkowo aktualne CV). W treści maila proszę wpisać “zgłoszenie EVS Armenia”.
Weź sprawy w swoje ręce. Wyjedź na roczny wolontariat i przeżyj przygodę swojego życia.

Czekamy na zgłoszenia!

Po dokonaniu wstępnej weryfikacji zgłoszeń, z wybranymi osobami będziemy kontaktować się telefonicznie lub przez Skype.

Advertisement